Med regjeringen som sterk pådriver, er Oljedirektoratet i full gang med å berede grunnen for mineralleting i dyphavet.

Sikter mot 2023 – Geo365